Jouw website toegankelijk

Bij September vinden we dat iedereen het web moet kunnen begrijpen en gebruiken. In Nederland zijn er ruim 4 miljoen mensen met een ernstige beperking. Helaas is slechts 3% van het web volledig toegankelijk voor deze groep. Dat moet en kan anders.

Digitaal toegankelijk

Digitale toegankelijkheid betekent simpelweg het web toegankelijk maken voor iedereen, dus ook mensen met een (tijdelijke) beperking. 

In de publieke ruimte is toegankelijkheid inmiddels vanzelfsprekend. Naast een trap ligt bijvoorbeeld een helling voor mensen in een rolstoel en op het station wordt iemand met een visuele beperking begeleid door een blindengeleidestrook. Met digitale toegankelijkheid zijn we helaas nog niet zo ver. Gelukkig is daar steeds meer aandacht voor.

Proces en realisatie

De website voor het Nederlandse Kanker Collectief is een mooi voorbeeld waarin we toegankelijkheid vanaf het begin af aan hebben meegenomen in het proces en realisatie.

Website van het Nederlands Kanker Collectief getoond op twee mobiele devices
Afbeeldingen hebben alt-teksten en link teksten zijn beschrijvend
We houden rekenig met kleurcontrasten
Pagina’s hebben een logische heading structuur
Er is een skiplink aanwezig, zodat gebruikers met een schermlezer kunnen navigeren
Website is voorzien van een toegankelijkheidsverklaring
We zeiden al dat er steeds meer aandacht is voor digitale toegankelijkheid. Dit komt onder andere door nieuwe wetgeving. Vanaf 2025 gaat bijvoorbeeld de European Accessibility Act van kracht.

De EAA bestaat uit algemene regels die ervoor gaan zorgen dat we de digitale toegankelijkheid in de gehele EU gelijk trekken, om ervoor te zorgen dat organisaties en hun diensten digitaal toegankelijk zijn voor iedereen. Goed nieuws dus!

Wat maakt een website toegankelijk?

Om digitale toegankelijkheid te kunnen borgen heeft het W3C (World Wide Web Consortium) een aantal richtlijnen voor toegankelijkheid van webcontent opgesteld. Deze richtlijnen, beschreven in de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), leggen uit hoe webcontent toegankelijk kan worden gemaakt voor een zo breed mogelijk publiek.

1 Bedienbaar

De website is eenvoudig te bedienen. Niet alleen met een muis, maar ook door middel van enkel je toetsenbord of schermlezer 🕹.

2 Waarneembaar

De tekstgrootte, het lettertype en het contrast maken de tekst goed leesbaar en de tekst is ook voor blinden- of slechtzienden dmv een schermlezer goed uit te lezen.

3 Begrijpelijk

Maak teksten leesbaar en begrijpelijk 🤯. Het moet eenvoudig zijn om je weg te vinden en je doel te bereiken, zoals het makkelijk vinden van de contactpagina wanneer je op zoek bent naar een adres. 

4 Robuust

De code is goed leesbaar voor de browser, zodat de inhoud correct wordt weergegeven en hulp technologieën zoals een schermlezer de inhoud ook begrijpen. 

Digitale toegankelijkheid is fijn voor iedere gebruiker

Meer gebruikers

Het is een feit dat het toepassen van toegankelijkheid de algehele gebruikerservaring verbeterd en een website gebruiksvriendelijker maakt. Meer inclusiviteit en diverstieit zorgt uiteindelijk voor meer gebruikers.

Goed voor SEO

Google ❤️ goede gebruikservaring en beloont websites die dat bieden. Aangezien toegankelijke websites eenvoudig te gebruiken en begrijpen zijn, is er een flinke overlap in ‘best practices’ voor SEO en toegankelijkheid.

Schone codebase

Een semantische en logische HTML-structuur van een pagina, denk aan koppen en subkoppen in teksten, geeft gebruikers van schermlezers een goed beeld van de pagina maar zorgt ook voor leesbare en schone codebase.

Wil je een beeld krijgen hoe toegankelijk jouw website op dit moment is? Of wil je meer weten of digitale toegankelijkheid? Bel met Manon.

Speel de
video af
Zet
geluid aan!
Shhhh!